ÜNİP Nedir ?

ÜNİP, Üniversitelerarası İşbirliği Programının kısaltmasıdır. Bu program, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziosmanpaşa, İnönü, Kafkas, Karadeniz Teknik ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri tarafından 21 Temmuz 2006 da imzaladıkları protokol ile yürürlüğe girmiştir. ÜNİP protokolü, bu programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını; ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması esaslarını; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar.