16. UNİP TOPLANTI KARARLARI

16. ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (ÜNİP) TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
9 Mayıs 2014
Atatürk Üniversitesi’nde 09.05.2014 tarihinde yapılan 16 ncı ÜNİP toplantısı; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ş. Tufan BUZPINAR'ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
Toplantının sabah oturumunda; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU tarafından “15. ÜNİP Toplantısında Alınan Kararların ve Bu Dönemde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi” ile Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Selçuk KARAMAN tarafından “Atatürk Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları” konulu sunumlar yapılmıştır.
Toplantının öğleden sonraki oturumunda; YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ş. Tufan BUZPINAR ve ÜNİP’e üye üniversitelerden toplantıya katılan Rektörlerin iştirakiyle “ÜNİP Üst Kurul Toplantısı”, üye üniversite temsilcilerinin katılımları ile de komisyon toplantıları eş zamanlı olarak yapılmıştır.
Toplantıların gerçekleştirilmesini müteakip, Üst Kurul’da ve komisyonlarda alınan kararlar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU başkanlığında komisyon başkanlarının katılımı ile tüm katılımcılara açık olarak gerçekleştirilen oturumda tartışılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 
 1. ÜNİP’e üye üniversiteler arasında işbirlikleri geliştirilecektir. Bu kapsamda;
 1. Pedagojik formasyon eğitimi ile
 2. Uzaktan öğretim
   konularında işbirlikleri geliştirilerek sürdürülecektir.
 1. ÜNİP'e bağlı üniversiteler arasında üniversitelerin genel problemleri ile ilgili olarak görüşülüp hazırlanan çözüm önerileri YÖK’e sunulacak ve bu yol problemlerin çözümü hususunda alternatif olarak kullanılacaktır.
 2. ÜNİP kapsamında eğitim gören öğretim görevlisi, okutman, uzman vb. öğretim elemanlarının  lisansüstü eğitimlerini tamamlamalarını müteakip kadrolarının bulunduğu üniversitede görevlerinin devamının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması YÖK'e önerilmektedir (ÖYP uygulama örnekleri gibi).
 3. Yabancı uyruklu öğrenci alımlarında işbirliği geliştirilecek, ortak projeler üretilecektir.
 4. ÜNİP’e üye olan Üniversitelerin listesi Ek-1'de sunulmuştur. 16. ÜNİP toplantısına gözlemci olarak katılan Rektörlerin ÜNİP'e üye olma istekleri, ilgili üniversite senatolarının kabul kararı ile gerçekleştirilecektir.
 5. ÜNİP protokolünün değişiklikleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulması  uygun bulunmuştur.
 6. ÜNİP dönem başkanlığını yürütmek üzere Erciyes Üniversitesinin talebi kabul edilerek 2 yıl süre ile dönem başkanlığını yürütmesi uygun görülmüştür.
 7. ÜNİP’e üye üniversitelerde UNIP kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere her üniversite rektörlüğünce UNIP koordinatörlüğü kurulması uygun bulunmuştur.
 8. Lisansüstü Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak;
 1. Komisyon başkanlığına Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ’nin getirilmesine ve seçilen komisyon başkanının 1 (bir) yıl süre ile görev yapmasına,
 2. Ara komisyon toplantısının ihtiyaç duyulması halinde ileride belirlenecek bir tarihte yapılmasına,
 3. Komisyon başkanının öngördüğü Üniversite’de her yıl bir kez toplantı yapılabilmesine ve komisyon toplantılarına ev sahipliği yapacak Üniversitelerin imkanları ölçüsünde, katılımcıların konaklama ve ağırlama hizmetlerini üstlenmelerine, bu konuda takdirin ev sahibi üniversitelere bırakılmasına,
 4. Ortak lisansüstü protokol örneklerinin ÜNİP web sayfasından ilgililere iletilmesine,
 5. ÜNİP kapsamında lisansüstü kontenjanların Aralık ve Nisan aylarında belirlenmesine/ bildirilmesine, 2014-2015 güz dönemi için Mayıs ayı sonuna kadar taleplerin alınmasına,
 6. ÜNİP üyesi üniversitelerin lisansüstü kontenjan ilanlarında ÜNİP’ten müracaat edenler için ayrı kontenjan vermelerine, üye üniversitelerin web sayfalarında ve ÜNİP web sayfasında tüm kontenjanların ilan edilmesine veya bu bağlantılara link verilmesine,
 1. Lisans Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak;
 1. Lisans komisyonu başkanlığına Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI’nın seçilmesine ve seçilen komisyon başkanının 1 (bir) yıl süre ile görev yapmasına,
 2. Lisans Eğitim Komisyonu tarafından geliştirilen ders talep sisteminin ÜNİP sayfasından paylaşılmasına ve 30 Haziran 2014 tarihine kadar bu taleplerin ÜNİP sekretaryasına bildirilmesine, ders verecek öğretim elemanlarının görevlendirilme işlemlerinin yürürlükteki mevzuata göre ilgili üniversiteler arasında yapılmasına,
 3. Ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Türk Dili) uzaktan eğitimle verilmesine yönelik destek taleplerinin uzaktan eğitim merkezine sahip olan Üniversitelere 30 Haziran 2014 tarihine kadar bildirilmesine,
 4. Pedagojik formasyon eğitimlerine yönelik teorik derslerin (7 ders) uzaktan öğretim/açıköğretim yöntemiyle almak isteyen üniversitelerin destek taleplerinin uzaktan öğretim/açıköğretim birimleri olan üniversitelere 30 Haziran 2014 tarihine kadar bildirilmesine,
 5. ÜNİP üyesi bir üniversite tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Seçme Sınav (YÖS) sonuçlarının diğer üye üniversiteler tarafından da tanınmasına,
 1. Ortak Proje Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak;
 1. Komisyon başkanlığına Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Adem KALINLI’nın getirilmesine ve seçilen komisyon başkanının 1 (bir) yıl süre ile görev yapmasına,
 2. ÜNİP’e üye üniversiteler arasında araştırma ve inovasyon konularında işbirliğinin geliştirilmesi için ÜNİP üyesi üniversitelerin teknokent temsilcileri ve ortak proje komisyonu üyelerinin yapacakları ilk toplantıda teknokentlerde oluşan bilgi ve tecrübenin üye üniversite bilim insanlarına aktarılması yönünde çalıştaylar düzenlenmesine,
 3. ÜNİP kapsamındaki gelişmekte olan üniversitelerin alt yapı oluşturulması için hazırlanacak projelerin Kalkınma Bakanlığı nezdinde desteklenmesi için gayret gösterilmesine,
 4. ÜNİP kapsamındaki üniversitelerin ihtiyaç duyacağı analizlerin ücretlendirilmesinde ilgili üniversitelerin hazırlayacakları döner sermaye ücretlendirmesinde ÜNİP için özel statü tanımasına,
 5. Ortak Proje komisyonunun yapacağı toplantıya TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığından temsilcilerin davet edilmesine,
 6. ÜNİP web sitesinde üye üniversite bilim insanlarının uzmanlık alanlarının ve ortak arama çağrılarının olduğu bir arayüz hazırlanmasına,
 7. Üniversitelerin kendi BAP yönergelerinde ÜNİP üniversiteleri arasında yapacakları ortak  projeler için ayrı fasıllar tanımlamasına,
 8. ÜNİP üniversitelerinde öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını teşvik için Atatürk Üniversitesine benzer ödül programları geliştirmelerine,
 9. Erciyes Üniversitesinin öncülüğünde başlatılan “Akademik Veri Sistemi ve Ar-Ge İletişim Ağı"nın bilgi kaynaklarını kullanmak üzere ÜNİP web sitesi üzerinde bir bağlantı verilmesine,
 10. Etik kurul kuramayan üniversitelerin etik kurula sahip üniversitelerden yararlanmalarına ve bu konuda gerekli iznin alınması için TÜBİTAK nezdinde girişimde bulunulmasına,
 11. Ortak Proje Komisyonuna, teknokenti olan ÜNİP üyesi üniversitelerin teknokentlerinden üye alınmasına,
 
 1. Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak;
 1. Komisyon başkanlığına Mustafa Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Fatih CAN'ın getirilmesine ve seçilen komisyon başkanının 1 (bir) yıl süre ile görev yapmasına,
 2. ÜNİP üyesi üniversitelerin web sayfalarına ÜNİP ile ilgili link eklenmesine,
 3. ÜNİP sayfasına faaliyetlerle ilgili bağlantının eklenmesine,
 4. Ordu Üniversitesi önderliğinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda ÜNİP’e üye üniversiteler arasında afiş yarışması düzenlenmesine,
 5. Ardahan Üniversitesi önderliğinde satranç turnuvası düzenlenmesine,
 6. Batman Üniversitesi önderliğinde fotoğraf yarışması düzenlenmesine,
 7. Düzce Üniversitesi önderliğinde geleneksel sporları canlandırmak amacıyla geleneksel spor faaliyetlerinin düzenlenmesine,
 8. Yapılan tüm etkinliklerdeki harcamaların, etkinliğe iştirak eden ilgili üniversitelerin kendi bütçelerinden karşılanmasına,
 9. Planlanan etkinliklerin uygulamaya geçirilmesinde ilgili üniversitelerin SKS Daire Başkanlıkları ve bu başkanlığın bağlı olduğu ilgili Rektör Yardımcısı tarafından takip edilmesine,
 10. Üye üniversiteler arasında halk oyunları, tiyatro, konser (koro) organizasyonları, sportif faaliyetler vb. organize edilmesi için bir veritabanı oluşturulmasına ve konuyla ilgili olarak Muş Alparslan Üniversitesinin görevlendirilmesine,
 11. Üniversiteler arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin ikili ilişkiler tarzında değil, Rektörlükler üzerinden ÜNİP Sekreteryası koordinatörlüğünde gerçekleştirilmesine,
 12. Yapılan bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde oluşturulacak komisyon üyelerinin belirlenmesinde önceliğin ÜNİP kapsamında bulunan öğretim üyelerinden seçilmesine,

karar verilmiştir.